Erenler Süpermarket Access Point

Erenler Süpermarket tüm şubeleri kablosuz Access Point ler üzerinden birbiri ile irtibatlandırılarak mevcur kameraların görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze aktarıldı.